Phân tích Mối nguy và Khả năng Vận hành HAZOP

Vận hành an toàn với dịch vụ Phân tích HAZOP của MEC

 

HAZOP được sử dụng trong các giai đoạn thiết kế của một quá trình công nghệ hoặc dự án mới, để cải hoán quá trình và để đánh giá định kỳ các hoạt động vận hành hiện hữu. Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Hoa Kỳ (OSHA), cũng như các cơ quan quản lý khác trên thế giới, công nhận kỹ thuật HAZOP là một phương pháp hiệu quả để đánh giá rủi ro.

Dịch vụ phân tích HAZOP của MEC

Chất lượng và hiệu quả của nghiên cứu phân tích HAZOP phụ thuộc vào kinh nghiệm của trưởng nhóm phân tích với kỹ thuật HAZOP, cũng như quá trình phân tích, hệ thống điều khiển quá trình và với hoạt động của các thiết bị. Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi gồm các trưởng nhóm phân tích HAZOP có trình độ cao và các chuyên gia an toàn công nghệ đã có nhiều kinh nghiệm về PHA dựa trên HAZOP, đặc biệt là trong ngành dầu khí.

Chúng tôi có thể thực hiện HAZOP, bằng tiếng Anh, tiếng Việt. Là một doanh nghiệp trong nước, chúng tôi giúp đảm bảo kiến thức sâu sắc về các quy tắc, tiêu chuẩn và văn hóa bản địa. Kết hợp với chuyên môn của chúng tôi về kỹ thuật an toàn công nghệ và khả năng truy cập vào cơ sở dữ liệu an toàn công nghệ, chất lượng nghiên cứu phân tích HAZOP của chúng tôi sẽ giúp cho các nhà máy hoạt động an toàn và hiệu quả.

Các lợi ích của khách hàng

 • Giảm thiểu nguy cơ rò rỉ, giải phóng các chất dễ cháy nổ và độc hại
 • Giảm hậu quả của sự cố rò rỉ, giải phóng các chất dễ cháy nổ và độc hại gây ra
 • Tìm kiếm và xác định các mối nguy tiềm ẩn

Phương pháp phân tích

Chúng tôi bắt đầu việc phân tích rủi ro HAZOP bằng cách thu thập và xem xét các thông tin an toàn về quá trình công nghệ (PSI - Process Safety Information) của nhà máy/công trình. Nghiên cứu HAZOP sẽ bao gồm các bước sau:

 • Xác định thông số thiết kế của quá trình công nghệ, bao gồm các giá trị vận hành và dải vận hành an toàn cho mỗi thông số công nghệ.
 • Sử dụng các từ khóa (No, Less, More, Reverse, v.v.) cho từng Thông số công nghệ (Nhiệt độ, Áp suất, Lưu lượng, Mức , v.v.), để xác định các biến động bất thường so với thông số thiết kế
 • Xác định xem hệ thống điều khiển và các hệ thống khẩn cấp có đầy đủ và có đủ độ tin cậy để ngăn chặn cho các biến động nguy hiểm ban đầu (initiating event) và các điều kiện cho phép các biến động đó diễn tiến thành sự cố công nghệ nguy hiểm hay không .
 • Ước tính mức độ nghiêm trọng của hậu quả của từng sự cố, có tính đến các biện pháp giảm thiểu và các điều kiện cần có để giảm thiểu được hậu quả.
 • Ước tính khả năng xảy ra của từng sự cố.
 • Sử dụng Ma trận rủi ro để xác định rủi ro tương đối của các sự cố.
 • So sánh rủi ro của từng sự cố với các chính sách về an toàn công nghệ của khách hàng.
 • Xác định số lượng chủng loại các biện pháp bảo vệ và đưa ra các khuyến nghị cải tiến quá trình công nghệ cần thiết để giảm thiểu rủi ro về mức chấp nhận được.

Báo cáo của các chuyên gia an toàn công nghệ của chúng tôi sẽ trình bày các khuyến nghị và đề xuất của nhóm HAZOP để cải tiến quá trình công nghệ, dựa trên kinh nghiệm của chuyên gia và  các phương pháp kỹ thuật hiệu quả được công nhận rộng rải trên thế giới. Sau khi nhận được ý kiến từ khách hàng, một báo cáo tổng kết sẽ được chính thức ban hành.

Tổng quan về một kịch bản HAZOP

 

Các lĩnh vực ứng dụng của kỹ thuật phân tích HAZOP

Nghiên cứu phân tích Mối nguy và Khả năng vận hành (HAZOP) là kỹ thuật Phân tích mối nguy công nghệ (PHA) được sử dụng rộng rãi nhất trong các ngành công nghiệp hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, dầu khí, năng lượng hạt nhân và các quá trình công nghệ khác trên toàn thế giới.

Các lĩnh vựng ứng dụng phân tích HAZOP

 

Phương pháp tiếp cận theo nhóm

HAZOP là một kỹ thuật động não tập thể (brainstorming) trong đó các cá nhân từ các lĩnh vực khác nhau đều tham gia cùng phân tích. Điều quan trọng đối với nhóm HAZOP là quy mô giới hạn (lý tưởng nhất là sáu người trở xuống, không tính trưởng nhóm HAZOP và thư ký HAZOP nếu có). Rất khó để thiết lập số lượng người tham gia tối đa và tối thiểu trong HAZOP, vì các chức năng cần thiết khác nhau có thể được đảm nhận theo những cách khác nhau trong các tổ chức khác nhau. Tuy nhiên, và là một tiêu chí rất chung, có thể nói rằng một HAZOP có ít hơn ba người tham gia (không bao gồm trưởng nhóm và thư ký HAZOP) không thể tạo ra một cuộc thảo luận đầy đủ và có ý nghĩa.

Một nhóm phân tích HAZOP điển hình

 

Tại sao lại lựa chọn MEC?

 • Chuyên gia tư vấn của chúng tôi được TUV cấp chứng chỉ Certified PHA HAZOP Leader/Facilitator và có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp triển khai nghiên cứu HAZOP  một cách hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.
 • Chúng tôi có thể đánh giá độ tin cậy của các biện pháp điều khiển, kiểm soát quá trình công nghệ của nhà máy cũng như số lượng và loại biện pháp giảm thiểu rủi ro cần thiết.
 • Chúng tôi là chuyên gia kỹ thuật cho HAZOP, kết hợp với năng lực của chúng tôi trong kỹ thuật an toàn công nghệ.
 • Chúng tôi hiểu rõ về các pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hiểu văn hóa địa phương.