Tư vấn Quản lý Cảnh báo

Dịch vụ tư vấn quản lý cảnh báo từ MEC

Có những người vận hành hiệu quả trong một nhà máy chế biến là rất quan trọng để tối đa hóa hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm, độ tin cậy và an toàn của nhà máy.

Trong một ca, các vận hành viên đưa ra nhiều quyết định ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhà máy. Chúng bao gồm các hành động để tránh những dao động hoặc để giảm thiểu các sự cố gây dừng vận hành nhà máy. Hệ thống cảnh báo được thiết kế tốt và có chức năng cao cấp có thể bổ sung thêm khả năng ra quyết định của người vận hành từ đó giúp tăng an toàn và năng suất của cả nhà máy.

Lợi ích của khách hàng

Một chương trình quản lý cảnh báo hiệu quả có thể mang lại lợi ích kinh tế trong các yếu tố sau:

 • Giảm thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch (giảm sản lượng)

 • Tăng năng suất của người vận hành

 • Giảm thiểu việc sửa chữa thiết bị công nghệ không cần thiết.

 • Tối ưu hóa sản xuất / giảm nút thắt cổ chai/ tăng sản lượng

 • Tiết kiệm vốn do giảm yêu cầu SIL (cải thiện an toàn)

 • Giảm sự cố môi trường 

 • Tiết kiệm năng lượng

Khi nào thì cần tư vấn quản lý cảnh báo?

Thông thường, tư vấn quản lý cảnh báo nên được thực hiện trong:

 • Trong quá trình thiết kế chi tiết và trước khi triển khai hệ thống điều khiển.
 • Trong quá trình vận hành bình thường, việc quản lý cảnh báo cần được thực hiện để xác minh KPI của hệ thống cảnh báo có đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISA 18.2 hay không và các khuyến nghị cần được đề xuất để cải thiện phản ứng hiệu quả của người vận hành và nâng cao tính an toàn công nghệ cho nhà máy và hiệu quả vận hành.

Phương pháp của chúng tôi

Điều gì tạo nên một chương trình quản lý cảnh báo hiệu quả?

Chúng tôi sẽ làm việc với bạn để tạo ra một chương trình phù hợp với yêu cầu của bạn, tuân thủ các tiêu chuẩn và hướng dẫn của ngành về quản lý cảnh báo (ví dụ: các tiêu chuẩn quốc tế IEC-62682,  ISA-18.2, EEMUA 191), cải thiện hiệu suất hoạt động và bền vững về lâu dài.

Chương trình này thường bao gồm các bước sau:

 1. Đưa ra tiêu chí về hiệu suất của hệ thống cảnh báo

 2. Phát triển một tài liệu triết lý cảnh báo - Alarm Philosophy

 3. Hợp lý hóa cảnh báo - Alarm Rationalization

 4. Thiết kế cảnh báo nâng cao (ví dụ: dynamic alarming)

 5. Thực hiện các kết quả Hợp lý hóa Rationalization và tạo ra các Quy trình Ứng phó Cảnh báo

 6. Giám sát & Đánh giá Hiệu suất Hệ thống Cảnh báo

 7. Soạn thảo Quy trình và Kiểm tra Hệ thống Cảnh báo

 

Tại sao khách hàng lựa chọn MEC?

Chương trình quản lý cảnh báo  do MEC tư vấn và xây dựng giúp bạn “đưa ra cảnh báo đúng vào đúng thời điểm cho đúng người vận hành  để họ có thể phản ứng đúng để đạt được đúng kết quả mong muốn”. Thế mạnh của chúng tôi gôm:

 • Chúng tôi là các chuyên gia về an toàn chức năng do EXIDA chứng nhận, và chuyên gia tự động hóa do Tổ chức tự động hóa quốc tế ISA chứng nhận  với nhiều kinh nghiệm quý báu về hệ thống điều khiên DCS/SCADA; an toàn chức năng, thiết bị an toàn như shutdown valve, thiết bị đo lường, hệ thống điều khiển an toàn, thiết bị bảo vệ sẽ giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn tốt nhất cho khách hàng.
 • Chúng tôi nắm rõ các quy định, tiêu chuẩn và văn hóa địa phương.
 • Chúng tôi đã tổng hợp kiến thức của mình về điều khiển công nghệ;  an toàn chức năng; an toàn công nghệ và có dữ liệu an toàn công nghệ, mang lại cho chúng tôi kiến thức chuyên môn cao trong lĩnh vực tư vấn kỹ thuật chuyên sâu này.