Cụm thiết bị công nghệ và phụ trợ

Chúng tôi cung cấp các cụm thiết bị cho các nhà máy gồm: thiết kế, mua sắm, chế tạo và thử nghiệm, lắp đặt thiết bị như: HIPPS, metering skid, heaters, separators...  

Thiết bị đo lường cho các lưu chất trong ngành dầu khí:

  • Hệ thống đo lường thương mại cho sản phẩm lỏng: Xăng dầu, LPG, dầu thô...
  • Hệ thống đo lường thương mại cho sản phẩm khí: khí thiên nhiên, LNG.
  • Hệ thống lấy mẫu và phân tích.
  • Nhà phân tích

Cụm thiết bị công nghệ và phụ trợ:

Bình tách 2/3 pha

 
Hệ thống bảo vệ áp suất có độ tin cậy cao - HIPPS
Thiết bị gia nhiệt (Water Bath/ Fired/ Electrical Heater)

Các cụm thiết bị khác

•Thiết bị lọc

•Degasser

• Máy nén

•Cụm thiết bị điều chỉnh áp suất, lưu lượng

•Hệ thống Flare/ Burn pit 

• Hệ thống xử lý khí nghiên liệu

• Hệ thống bơm hóa chất

• Cụm thiết bị bơm

• Hệ thống xả CO2/N2

• Hệ thống phóng/nhận Pig.

• Hệ thống trao đổi nhiệt