Phân tích các lớp bảo vệ (LOPA)

Phân tích các lớp bảo vệ (LOPA) là một phương pháp được sử dụng để đánh giá các tình huống sự cố gây hậu quả lớn để xác định xem liệu sự kết hợp giữa khả năng xảy ra và mức độ nghiêm trọng của hậu quả có đáp ứng khả năng chấp nhận rủi ro của công ty hay không.

Quản lý an toàn công nghệ có nghĩa là hiểu nhiều yếu tố cấu thành nênrủi ro và thiết lập các biện pháp thích hợp để giảm thiểu rủi ro. LOPA giải quyết các câu hỏi chính: “an toàn đến mức độ như thế nào là đủ an toàn?”; “Cần bao nhiêu lớp bảo vệ độc lập?”; và "mỗi lớp cần giảm bao nhiêu rủi ro?"

Các chuyên gia về an toàn chức năng, an toàn công nghệ của chúng tôi có đủ chứng chỉ về năng lực được chứng nhận bởi tổ chức quốc tế EXIDA  và có kinh nghiệm trong việc triển khai phương pháp LOPA. Sau khi hoàn thành phân tích, báo cáo LOPA nâng cao an toàn nhờ cung cấp thông tin rõ ràng về mối nguy và khả năng ngăn chặn sự cố của từng lớp bảo vệ.

Các lợi ích của khách hàng

  • Kết quả phân tích rủi ro bán định lượng hợp lý cho cấp quản lý.
  • Là tài liệu làm căn cứ để tham khảo trong quá trình ra quyết định về an toàn và vận hành.
  • Nắm được các mối nguy công nghệ và biện pháp ngăn chặn.
  • Phân tích và kiểm soát rủi ro trong quá trình công nghệ của nhà máy.

Cách tiếp cận của chúng tôi

Thông thường, một kịch bản sự cố với hậu quả lớn- thường liên quan đến sự kết hợp của các hư hỏng của thiết bị và lỗi con người - được xác định trong quá trình đánh giá mối nguy định tính, chẳng hạn như Phân tích mối nguy công nghệ (PHA) hoặc nghiên cứu về mối nguy và khả năng vận hành (HAZOP). Phân tích LOPA sau đó được thực hiện để đánh giá kỹ hơn, cẩn thận hơn về kịch bản này. LOPA là một công cụ sàng lọc định lượng cung cấp một cách tiếp cận nhất quán, khách quan và có chắc chắn.

Một quá trình phân tích LOPA có thể được hình dung như một chuỗi các lát pho mát Thụy Sĩ, theo đó mỗi lát là một lớp bảo vệ với số lượng và kích thước lỗ khác nhau thể hiện các sai sót. Một tình huống sự cố nguy hiểm chỉ xảy ra nếu các lỗ trong mỗi lát cắt “xếp thẳng hàng”, cho phép lan truyền nhiều lỗi. Đối với các thành phần của hệ thống điều khiển quá trình công nghệ, chẳng hạn như hệ thống trang bị an toàn SIS và các thành phần khác như van xả an toàn PSV và đĩa tự vỡ, điều quan trọng là phải biết hoặc ước tính xác suất không tác động do hỏng hóc.

 

 

Các kịch bản của các lớp bảo vệ

 

 

Chúng tôi nghiên cứu quá trình công nghệ đang được điều tra để xác định các sự kiện có thể bắt đầu và ước tính tần suất xuất hiện sự kiện khởi đầu. Sau đó, chúng tôi sẽ kiểm tra tất cả các tính năng điều khiển quá trình và các biện pháp bảo vệ, ước tính độ tin cậy của từng biện pháp bảo vệ và đảm bảo tính độc lập của từng lớp bảo vệ. Với thông tin này, khả năng xảy ra (hoặc tần suất) của một sự cố nghiêm trọng có thể được xác định bán định lượng. Kết hợp khả năng này với mức độ nghiêm trọng của hậu quả, sẽ có được đánh giá về rủi ro một cách chính xác.

 

Ma trận rủi ro thường được sử dụng để chỉ ra sự kết hợp có thể xảy ra giữa khả năng xảy ra và mức độ nghiêm trọng của hậu quả. Do đó, kết quả của quá trình đánh giá rủi ro này có thể được so sánh với mức độ chấp nhận rủi ro của nhà máy hoặc công ty. Chúng tôi sẽ chuẩn bị một báo cáo nghiên cứu toàn diện và gửi cho khách hàng, bao gồm mô tả các rủi ro tiềm ẩn với các biện pháp bảo vệ hiện có và các khuyến nghị về các biện pháp bảo vệ bổ sung nếu cần.

  

Tại sao lại lựa chọn MEC?

  • Chúng tôi là các chuyên gia về an toàn chức năng, an toàn công nghệ, kỹ thuật điều khiển tự động hóa với nhiều kinh nghiệm quý báu và chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với khách hàng.
  • Chúng tôi nắm rõ các quy định, tiêu chuẩn và văn hóa địa phương.
  • Chúng tôi đã tổng hợp kiến thức của mình về an toàn chức năng, an toàn công nghệ và có dữ liệu an toàn công nghệ, mang lại cho chúng tôi kiến thức chuyên môn cao trong lĩnh vực tư vấn kỹ thuật chuyên sâu này.