Tủ bảng điều khiển

Tủ điều khiển ứng dụng DCS, SIS, LCP
 
 
Tủ bảng chống cháy nổ: Ex d, Ex p, Ex e;
Tủ điều khiển và bảo vệ hệ thống phân phối điện, MCC