Thiết bị điện

Chúng tôi cung cấp các thiết bị điện: Động cơ, Máy biến áp, Máy phát điện, Rơ le bảo vệ, thiết bị đóng cắt ...

Động cơ:

Máy biến áp:

Rơ le bảo vệ:

Thiết bị đóng cắt: