Đánh giá An toàn Chức năng - FSA

Dịch vụ Đánh giá An toàn Chức năng từ MEC

Đánh giá an toàn chức năng (FSA) là bắt buộc theo tiêu chuẩn IEC 61511. FSA được thực hiện bên cạnh các hoạt động truyền thống là Kiểm tra đánh giá SIL, Phê chuẩn và đăng kiểm về an toàn chức năng. FSA được thực hiện để đảm bảo rằng an toàn chức năng đã đạt được theo yêu cầu của phạm vi cung cấp cụ thể cho công trình trong bối cảnh của Vòng đời an toàn của hệ thống SIS.

Đánh giá FSA nếu các phương pháp, các kỹ thuật và quá trình thích hợp đã được sử dụng để đạt được an toàn chức năng, liên quan đến thiết kế, triển khai và lắp đặt Hệ thống SIS. IEC 61508 Phần 1, điều 8 qui định khi nào, như thế nào, ai thưc hiện và lý do cần thực hiện đánh giá FSA bởi tổ chức và nhân sự tđộc lập.

FSA cho phép chủ đầu tư / đơn vị vận hành công trình đưa ra đánh giá về tính đầy đủ của các hoạt động thiết kế an toàn chức năng và sự tuân thủ của thiết kế Chức năng An toàn (SIF) theo tiêu chuẩn IEC ‑ 61511 ...

Một số người có thể cho rằng điều này chỉ liên quan đến Bộ điều khiển logic, nhưng không nhận ra được bản chất của Quản lý an toàn chức năng và lỗi của SIS có thể  là do lỗi của các hệ thống con đầu vào (tức là cảm biến, transmitter) và tương đương với lỗi của Phần tử chấp hành cuối cùng (ESD Van, Công tắc tơ, Rơle I / R, Rơle MCC, v.v.). Đánh giá FSA là về việc đánh giá Mỗi hệ thống, thiết bị con để đảm bảo việc lập kế hoạch, ghi chép, phân tích phù hợp đã được thực hiện, liên quan đến SIS, trong Mỗi giai đoạn trong vòng đời an toàn của hệ thống SIS để giảm các lỗi có hệ thống và các lỗi nguyên nhân chung.

Các lợi ích của khách hàng

Đánh giá FSA là một quá trình kiểm tra có hệ thống và độc lập để xác định xem các qui trình cụ thể cho các yêu cầu an toàn chức năng có tuân thủ các yêu cầu đã hoạch định hay không, có được thực hiện một cách hiệu quả và phù hợp để đạt được các mục tiêu đã định hay không. Đánh giá SIS thường được thực hiện để đảm bảo rằng Việc thực hiện SIS đáp ứng các yêu cầu của Yêu cầu thiết kế SIS được quy định trong Đặc tính kỹ thuật yêu cầu SIS, Triết lý an toàn của nhà máy, Đặc tính kỹ thuật yêu cầu an toàn (SRS) và Đặc tính kỹ thuật yêu cầu công nghệ (PRS).

Khi nào cần đánh giá FSA?

IEC-61511 quy định rằng FSA được thực hiện ở cuối mỗi giai đoạn của vòng đời an toàn.

Dưới đây là tóm tắt về các giai đoạn FSA được nêu chi tiết trong IEC-61511

 • Giai đoạn 1: Sau khi phân tích mối nguy và đánh giá rủi ro đã được thực hiện, các lớp bảo vệ cần thiết đã được xác định và Thông số kỹ thuật yêu cầu an toàn (SRS) đã được phát triển.
 • Giai đoạn 2: Sau khi Hệ thống Trang bị An toàn (SIS) được thiết kế.
 • Giai đoạn 3: Sau khi cài đặt, quá trình chạy thử trước và phê chuẩn, nghiệm thu cuối cùng của SIS đã được hoàn tất và các quy trình vận hành và bảo trì đã được ban hành.
 • Giai đoạn 4: Sau khi vận hành một thời gian và tích lũy trải nghiệm từ việc vận hành và bảo trì.
   
 • Giai đoạn 5: Sau khi sửa đổi và trước khi chạy thử lại hệ thống SIS.

Phương pháp tiếp cận của chúng tôi

Các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ thực hiện FSA Giai đoạn 1, Giai đoạn 2, Giai đoạn 3, Giai đoạn 4 và Giai đoạn 5. Chúng tôi cũng sẽ xác định các lỗ hổng, thiếu sót trong FSA và đưa ra các khuyến nghị cho khách hàng để họ có thể xử lý các lỗ hổng, thiếu sót trong quá trình thiết kế và triển khai hệ thống SIS trong mỗi giai đoạn.

Được hỗ trợ bởi kiến thức và kinh nghiệm phong phù về lĩnh vực đo lường điều khiển , MEC có năng lực cao trong việc thực hiện các Đánh giá An toàn Chức năng, Đánh giá SIS và Kiểm tra Độc lập về SIS. Thông thường, các tài liệu được xem xét bao gồm

 • SIS Requirements Specifications
 • Safety Requirements Specification.
 • Process Requirements Specification.
 • SIS Functional Design Specification.
 • Relevant P&IDs and Cause and Effects.
 • Datasheets.
 • SIS I/O Schedules and Loop Drawings.
 • Inspection and Test Plan.
 • Factory Acceptance Test Documentation.
 • SIS Integration Test Procedures.
 • Test Plan.
 • Functional Safety Management Procedure.
 • SIS Safety Lifecycle Plan.
 • Deterministic SIL Report, Risk Assessment Report.
 • HAZOP, CHAZOP Report.
 • SIL Verification Report (tùy thuộc vào giai đoạn đánh giá FSA)

Tại sao khách hàng lựa chọn MEC?

 • Chúng tôi là các chuyên gia về an toàn chức năng do EXIDA chứng nhận, và chuyên gia tự động hóa do Tổ chức tự động hóa quốc tế ISA chứng nhận  với nhiều kinh nghiệm quý báu về an toàn chức năng, thiết bị an toàn như shutdown valve, thiết bị đo lường, hệ thống điều khiển an toàn, thiết bị bảo vệ sẽ giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn tốt nhất cho khách hàng.
 • Các chuyên gia tư vấn của MEC có kinh nghiệm cần thiết để thực hiện quy trình tương đối phức tạp và sử dụng các công cụ lập mô hình hiệu suất an toàn đã được chứng nhận để cung cấp phân tích độ tin cậy và xác suất an toàn độc lập của từng chức năng an toàn; và cung cấp một báo cáo toàn diện nêu chi tiết mọi khía cạnh của việc kiểm tra, đánh giá. Các chuyên gia về đánh giá độ tin cậy của chúng tôi có kinh nghiệm lập mô hình các chức năng an toàn phức tạp như Chức năng hệ thống HIPPS dưới đáy biển bằng cách sử dụng phương pháp Fault Trees.
 • Chúng tôi nắm rõ các quy định, tiêu chuẩn và văn hóa địa phương.
 • Chúng tôi đã tổng hợp kiến thức của mình về an toàn chức năng, an toàn công nghệ và có dữ liệu an toàn công nghệ, mang lại cho chúng tôi kiến thức chuyên môn cao trong lĩnh vực tư vấn kỹ thuật chuyên sâu này.