Tư vấn An toàn Chức năng (SIS)

Các dịch vụ kỹ thuật của MEC được thiết kế để hỗ trợ các kỹ sư SIS, I&C và nhân viên PSM phát triển, thiết kế và bảo trì các hệ thống an toàn theo các tiêu chuẩn quốc tế ISA/IEC 61511 Functional Safety – Safety Instrumented Systems for the Process Industry Sector và OSHA Process Safety Management (PSM) Standard 29 CFR 1910.119 nhằm phát hiện các sự cố ngoài tầm kiểm soát của quá trình công nghệ và tự động đưa quá trình công nghệ về trạng thái an toàn.

Tính toán và Lựa chọn SIL

Mục đích cơ bản của việc lựa chọn mức tin cậy an toàn (SIL) là để xác định xem có cần một Chức năng trang bị An toàn (SIF) hay không và liệu các lớp bảo vệ độc lập khác có đủ để kiểm soát rủi ro xuống Mức thấp nhất phù hợp có thể thực hiện được (ALARP) hay không, và sau đó tính toán và lựa chọn SIL cho mỗi SIF.

Đánh giá SIL (SIL Verification)

Đánh giá SIL thường được thực hiện sau khi Xác định SIL, để xác minh rằng các SIF, đã được (thường) xác định là một phần của Lớp Bảo vệ (IPL), đáp ứng mức SIL mục tiêu của chúng.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tối ưu hóa 

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tối ưu hóa nhằm đảm bảo tính toàn vẹn cho hệ thống SIS xuyên suốt vòng dời dự án với các hoạt động kiểm tra và bảo trì một cách khoa học và toàn diện theo các yêu cầu của SRS.

Đánh giá An toàn chức năng

Dịch vụ kỹ thuật này kiểm tra hệ thống SIS nhằm đảm bảo hệ thống SIS được thiết kế tuân thủ các yêu cẩu của các tiêu chuẩn  ISA/IEC 61511OSHA PSM 1910.119 và theo các thông lệ trên thế giới.

Kiểm tra/đánh giá nghiệm thu tại công trường SAT

Chúng tôi cung cấp các kỹ sư đủ năng lực tham gia hỗ trợ khách hàng kiểm tra, đánh giá nghiệm thu hệ thống trước khi khởi động nhà máy theo các tiêu chuẩn OSHA Process Safety Management (PSM) Standard (29 CFR 1910.119), EPA Risk Management Program rule (40 CFR 68), và ISA/IEC 61511 Functional safety – Safety instrumented systems for the process industry sector nhằm đảm bảo hệ thống SIS đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong tài liệu SRS - Safety Requirements Specification.

Xây dựng SRS - Safety Requirements Specification

Mô tả các yêu cầu an toàn cho hệ thống SIS trong giai đoạn phân tích rủi ro và thiết kế hệ thống đồng thời bổ sung thêm các yêu cầu an toàn quan trọng và trình bày trong tài liệu SRS của thiết kế cơ sở.

Tư vấn Quản lý Cảnh báo (alarm management)

Thông thường, vấn đề về khả năng sử dụng chính là có quá nhiều cảnh báo được đưa ra trong một sự cố nhà máy, thường được gọi là lũ cảnh báo (tương tự như một cơn bão ), vì nó rất giống với một trận lũ gây ra bởi lượng mưa đầu vào quá mức với một công suất thoát nước đầu ra cố định. Tuy nhiên, cũng có thể có các vấn đề khác với hệ thống cảnh báo như cảnh báo được thiết kế kém, đặt điểm cảnh báo không đúng cách, thông báo không hiệu quả, thông báo cảnh báo không rõ ràng, v.v ... Quản lý cảnh báo kém là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra thời gian ngừng vận hành ngoài kế hoạch và các sự cố công nghiệp lớn. Phát triển các phương pháp quản lý cảnh báo tốt giúp tăng cường an toàn và vận hành hiệu quả.

Nghiên cứu lập bản đồ 3D cho hệ thống Fire & Gas (Mapping)

Nghiên cứu lập bản đồ 3D F&G sử dụng  Phần mềm lập mô hình cho đến nay là một cách khoa học và hợp lý nhất để xác định vị trí các đầu dò được các Công ty Dầu khí lớn áp dụng để đảm bảo rằng sự sắp xếp các đầu dò F&G đảm bảo để thực hiện chức năng an toàn

Đào tạo

MEC cung cấp các khóa đào tạo về các chủ đề của An toàn Chức năng cho các nhân sự trong công nghiệp