Nghiên cứu Mối nguy và Khả năng vận hành cho hệ thống điều khiển (CHAZOP)

Dịch vụ phân tích CHAZOP từ MEC

Nghiên cứu Mối nguy  và Khả năng vận hành cho hệ thống điều khiển, chính thức được gọi là CHAZOP - Control Hazard and Operability, là một quá trình thực hiện phân tích độ an toàn và độ tin cậy của các hệ điều khiển và thống máy tính.

Lợi ích của khách hàng

Phương pháp phân tích này giải quyết một cách toàn diện tất cả các nguyên nhân tiềm ẩn của sự cố, bao gồm phần cứng, phần mềm, yếu tố con người, an ninh mạng và các yếu tố khác như mất điện, instument air. CHAZOP cũng xem xét những lĩnh vực mà các giả định không chính đáng đã được đưa ra, lĩnh vực đào tạo và yếu kém trong quản lý và những điểm thiếu sót tồn tại có thể dẫn đến mất an toàn cũng như ngừng vận hành của quá trình công nghệ.

Khi nào thì cần nghiên cứu CHAZOP?

Một trong những yếu tố đầu vào chính cho nghiên cứu CHAZOP là báo cáo Mối nguy và Khả năng vận hành (HAZOP) cho thiết bị công nghệ đã được xem xét. Do đó, nghiên cứu CHAZOP nên thực hiện sau nghiên chứu HAZOP trong chuỗi tiến độ của dự án. Hơn nữa, CHAZOP cung cấp thông tin cần thiết cho nghiên cứu lựa chọn SIL, do đó, nghiên cứu CHAZOP nên được thực hiện trước khi tiến hành xác định SIL. 

 • Giai đoạn thiết kế FEED sau khi báo cáo HAZOP được ban hành.
 • Trong quá trình hoạt động bình thường, nghiên cứu CHAZOP nên được thực hiện sau mỗi 5 năm theo quy trình tốt nhất hoặc khi các thay đổi hoặc sửa đổi được áp dụng cho các cơ sở. Sau khi nghiên cứu HAZOP định kỳ 5 năm được thực hiện.

 

Phương pháp của chúng tôi

Mục đích của CHAZOP là tìm ra các nguyên nhân có thể gây ra sự cố quá trình coong nghệ do lỗi hệ thống điều khiển. Một CHAZOP có thể được thực hiện bằng quy trình "What-If".
Đầu ra của nghiên cứu này là một danh sách chi tiết về tất cả các hậu quả có thể xảy ra do lỗi hệ thống điều khiển, bao gồm cả việc đánh giá tần suất và mức độ hậu quả nghiêm trọng của các mối nguy. Điều này có thể đưa ra thông tin rõ ràng về việc liệu các thông số mục tiêu về rủi ro có thể chấp nhận được hay không; nếu mục tiêu không được đáp ứng, sẽ cần thêm hành động và khuyến cáo bổ sung. CHAZOP cũng cung cấp nhiều thông tin khác bao gồm:

 • Danh sách các trường hợp lỗi nghiêm trọng tiềm ẩn cần nghiên cứu chi tiết hơn bằng cách sử dụng Phân tích lớp bảo vệ (LOPA);
 • Một tập hợp các khuyến cáo cho các thay đổi thiết kế hoặc nghiên cứu bổ sung;
 • Một phương pháp xác định các vấn đề hỏng hóc quan trọng;
 • Danh sách các biện pháp bảo vệ chính cho an toàn công nghệ ;
 • Tần suất tác động cần thiêt của các lớp bảo vệ  để ngăn ngừa sự cố do hệ thống điều khiển gây ra

Dưới đây là quá trình đánh giá CHAZOP cho một mối nguy cụ thể:

Tại sao khách hàng lựa chọn MEC?

 • Chúng tôi là các chuyên gia về an toàn chức năng do EXIDA chứng nhận, và chuyên gia tự động hóa do Tổ chức tự động hóa quốc tế ISA chứng nhận với nhiều kinh nghiệm quý báu về hệ thống điều khiển, an toàn chức năng, thiết bị an toàn như shutdown valve, thiết bị đo lường, hệ thống điều khiển an toàn, thiết bị bảo vệ sẽ giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn tốt nhất cho khách hàng.
 • Các chuyên gia tư vấn của MEC có kinh nghiệm cần thiết để thực hiện quy trình tương đối phức tạp và sử dụng các công cụ lập mô hình hiệu suất an toàn đã được chứng nhận để cung cấp phân tích độ tin cậy và xác suất an toàn độc lập của từng chức năng an toàn; và cung cấp một báo cáo toàn diện nêu chi tiết mọi khía cạnh của nghiên cứu. Các chuyên gia về đánh giá độ tin cậy của chúng tôi có kinh nghiệm lập mô hình các chức năng an toàn phức tạp như sử dụng phương pháp Fault Trees.
 • Chúng tôi nắm rõ các quy định, tiêu chuẩn và văn hóa địa phương.
 • Chúng tôi đã tổng hợp kiến thức của mình về hệ thống điều khiển, an toàn chức năng, an toàn công nghệ và có dữ liệu an toàn công nghệ, mang lại cho chúng tôi kiến thức chuyên môn cao trong lĩnh vực tư vấn kỹ thuật chuyên sâu này.