Ông:Nguyễn Thanh Tùng

Contact Info
Phone: 08-3268-1979
Ông:Nguyễn Thanh Tùng
Managing Director
Educations
BS, engineering, Technical University of Denmark
MBA, Rotterdam School of Management, Erasmus University
Skills
Design68
Drupal90
WordPress98

Ông : Nguyễn Thanh Tùng

Chức Vụ : Giám Đốc

Ngày Sinh : 22-11-1979

Chuyên viên hệ thống mạng và tư vấn giải pháp hệ thống điện nhẹ .

Ông sinh ra trên mảnh đất cằn cỗi , lúa không thể mọc , mà chỉ có thể các nhà cao tầng mọc lên được .