Bà : Đặng Thị Nhung

Contact Info
Phone: 0989-538-107
Bà : Đặng Thị Nhung
Educations
BS, engineering, Technical University of Denmark
MBA, Rotterdam School of Management, Erasmus University
Skills
Drupal90
WordPress98
Code100

Bà : Đặng Thị Nhung

Chức Vụ : Kế Toán Trưởng