Ông : Nguyễn Việt Đức

Contact Info
Phone: 0983.211.281
Ông : Nguyễn Việt Đức
Educations
BS, engineering, Technical University of Denmark
MBA, Rotterdam School of Management, Erasmus University
Skills
Design68
WordPress90
Marketing98

Ông : Nguyễn Việt Đức

Chức Vụ : TP.DA